Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 23.12.2011 № 237
м.Червоноград
Про бронювання робочих мiсць на 2012рiк

    З метою працевлаштування в 2012 роцi соцiально-незахищених категорiй громадян, котрi потребують соцiального захисту на пiдприємствах, в установах i органiзацiях мм. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник, керуючись ст.5 Закону України "Про зайнятiсть населення", ст. 34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Забронювати на 2012 рiк на пiдприємствах, установах i органiзацiях мм. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник, незалежно вiд форм власностi з чисельнiстю понад 20 осiб до 5 вiдсоткiв загальної кiлькостi робочих мiсць за робiтничими професiями, у тому числi з гнучкими формами зайнятостi та встановити квоту робочих мiсць для обов'язкового працевлаштування працездатних громадян у працездатному вiцi, котрi потребують соцiального захисту i не здатнi на рiвних конкурувати на ринку працi згiдно з додатком.
    2.Червоноградському мiському центру зайнятостi (I. Зайко):
    2.1. скеровувати для працевлаштування пiльговi категорiї населення;
    2.2. здiйснювати оперативну замiну в частинi працевлаштування незайнятого населення за ознакою категорiї соцiально-незахищених громадян та поквартального скерування в рахунок 5% квоти за погодженням керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, де заброньованi робочi мiсця, з метою забезпечення в повному обсязi виконання цього рiшення;
    2.3. стягувати штраф у розмiрi чотирьох мiнiмальних заробiтних плат з пiдприємств, установ та органiзацiй у разi вiдмови у прийомi на роботу громадян iз числа категорiй, зазначених у пунктi 1 статтi 5 "Додатковi гарантiї зайнятостi для окремих категорiй населення", Закону України "Про зайнятiсть населення", (крiм iнвалiдiв, якi не досягли пенсiйного вiку), у межах установленої бронi.
    3.Керiвникам пiдприємств, установ i органiзацiй:
    3.1. погодити з Червоноградським мiським центром зайнятостi у двотижневий строк перелiк робочих мiсць, що видiляються та поквартальний графiк працевлаштування громадян, котрi потребують соцiального захисту на заброньованi робочi мiсця;
    3.2. вносити змiни (при потребi) впродовж року щодо перелiку робочих мiсць, категорiй соцiально-незахищених громадян та поквартального скерування на заброньованi робочi мiсця.
    4.Контроль за виконанням рiшення покласти на керуючого справами Г.Тимчишина.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради