Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 23.12.2011 № 233
м.Червоноград
Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2012 рiк

    Керуючись ст. 40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", статтями 7, 10 та 26 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", з метою покращення пiдприємницького середовища та досягнення у регуляторнiй дiяльностi балансу iнтересiв суб'єктiв господарювання, громадян та держави, усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Затвердити план з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi Червоноградської мiської ради та її виконавчого комiтету на 2012 рiк згiдно з додатком.
    2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського голови, В.Грабовського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради