Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 25.01.2006 № 1
м.Червоноград
Про стан здiйснення харчування дiтей у дошкiльних та загальноосвiтнiх навчальних закладах мiста

    Заслухавши та обговоривши iнформацiю завiдувача мiськво п.Б.Павлiвського про стан харчування дiтей в дошкiльних та загальноосвiтнiх навчальних закладах мiста, керуючись Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.04р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", "Порядком органiзацiї харчування дiтей у навчальних та оздоровчих закладах", затвердженим наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України та Мiнiстерством освiти i науки України 01.06.05р. № 242/329 та зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 15.06.05р. № 661/10941 i, вiдповiдно до ст. 32 Закону України "Про мiсцеве самоврядування", виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
ВИРIШИВ:
  1. Iнформацiю завiдувача вiддiлу освiти Б.Павлiвського взяти до вiдома.
  2. Завiдувачу мiськво п. Б.Павлiвському, директору ДП "Львiввугiлля" п.В.Гарбузюку:
  2.1. Забезпечити протягом 2006-2009 р. дошкiльнi навчальнi заклади проточною гарячою водою вiдповiдно до СП № 3231085.
  2.2. При отриманнi продуктiв харчування вимагати вiд постачальника документи, якi свiдчать про їх походження i якiсть (накладнi, сертифiкати вiдповiдностi, ветеринарнi посвiдчення, висновки санепiдекспертизи,тощо).
  2.3. Придбати для дошкiльних навчальних закладiв № 1, 9, 10, 16, 7, 12 необхiдне холодильне та технологiчне обладнання.
  2.4. Щомiсячно аналiзувати виконання натуральних норм харчування I вживати заходiв щодо їх дотримання у межах видiлених коштiв.
  3. Завiдувачу мiськвно п.Б.Павлiвському забезпечити проведення в 2006 р. капiтального ремонту їдалень СЗШ № 1 i гiмназiї iз замiною сантехнiчного обладнання та облицювальної плитки при наявностi вiдповiдних коштiв.
  4. Директору КП "Школяр" п.Т.Негребi:
  4.1. Придбати протягом 2006-2008 р. необхiдне холодильне i технологiчне обладнання в шкiльнi їдальнi.
  4.2. Провести у 2006 р. атестацiю кухарiв.
  5. Контроль за виконанням даного рiшення доручити заступнику мiського голови п.М.Мащаку.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради