Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 23.12.2011 № 225
м.Червоноград
Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м.Червоноградi

    Розглянувши заяву пiдприємця Троцько Марiї Романiвни про переведення житлової квартири № 38 на вул. Сокальськiй, 18 в м. Червоноградi в нежитлове примiщення, керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Порядком переведення житлових примiщень та житлових будинкiв / або їх частин/ в нежитловi та проведення їх реконструкцiї для розмiщення невиробничої сфери", затвердженим рiшенням виконавчого комiтету вiд 28.08.03 року № 322, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Перевести в нежитлове примiщення трикiмнатну житлову квартиру № 38 на вул. Сокальськiй, 18 в м. Червоноградi (загальною площею 67,3 м2), яка на правах приватної власностi належить пiдприємцю Троцько Марiї Романiвнi i реконструйовується пiд магазин промислових товарiв.
    2.Рекомендувати пiдприємцю Троцько М.Р.:
    2.1.Звернутись в КП "Червонограджитлокомунсервiс" для внесення змiн в статистичну звiтнiсть по житловому фонду.
    2.2.Укласти угоди з вiдповiдними пiдприємствами про оплату витрат за комунальнi послуги по обслуговуванню реконструйованого примiщення.
    2.3.В десятиденний термiн пiсля реєстрацiї об'єкта звернутись:
    2.3.1.В КП Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" для визначення iдеальної частки нежитлового примiщення вiдносно загальної площi будинку.
    2.3.2.В управлiння Держкомзему у м. Червоноград Львiвської областi для визначення iдеальної частки земельної дiлянки вiд прибудинкової територiї та за грошовою оцiнкою iдеальної частки земельної дiлянки i розрахунковою сумою земельного податку.
    2.3.3.Документи, згаданi в п. 2.3.1 та в п. 2.3.2 даного рiшення здати в Червоноградську державну податкову iнспекцiю.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради