Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 24.11.2011 № 217
м.Червоноград
Про затвердження складу комiтету з конкурсних торгiв в новiй редакцiї

    Керуючись ст. 40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Законом України "Про здiйснення державних закупiвель", з метою органiзацiї та проведення процедур державних закупiвель, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити склад комiтету з конкурсних торгiв виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї (додаток №1).
    2.Пункт 1 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24.12.2010р., № 301 вважати таким, що втратив чиннiсть.
    3.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови Дмуховського С. М.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради