Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 24.11.2011 № 212
м.Червоноград
Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi

    Вiдповiдно ст. 30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", статей 7, 44, 46 Закону України "Про автомобiльний транспорт", керуючись постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.2011 року №953 "Про внесення змiн до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування", вiд 3 грудня 2008р. № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування", вiд 26 вересня 2007 року № 1184 "Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту", з метою органiзацiї пасажирських перевезень на мiських маршрутах перевiзниками всiх форм власностi i здiйснення контролю за наданням послуг пасажирським автомобiльним транспортом, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування, додається.
    2.Утворити та затвердити склад конкурсного комiтету з визначення автомобiльного перевiзника для перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування згiдно з додатком 1.
    3.Затвердити маршрутну мережу автобусних маршрутiв загального користування Червоноградської мiської ради згiдно додатку 2.
    5.Рiшення виконавчого комiтету вiд 25.02.2011р. № 56 "Про органiзацiю пасажирських перевезень на маршрутах загального користування в мiстах Червоноград, Соснiвка та смт. Гiрник" вважати таким, що втратило чиннiсть.
    6.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського голови В. Грабовського.
Додатки...
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради