Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 24.11.2011 № 210
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

    Керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. № 7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за № 157/6445 та змiнами, внесеними наказом № 45/5 вiд 03.06.02р. зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 03.06.02р. за №468/6756, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, на пiдставi зiбраних матерiалiв, виконком мiської ради вирiшив:
    1. Оформити право власностi на цiлий гараж :
    -1.1 № 483 на стоянцi №1 в гаражному кооперативi № 3 в м. Червоноградi на iм'я Єфимчука Петра Iвановича.
    -1.2 № 603 в гаражному кооперативi № 4 в м. Червоноградi на iм'я Крушель-ницького Олега Михайловича.
    -1.3 № 862 в гаражному кооперативi № 4 в м. Червоноградi на iм'я Наквацького Iгоря Мироновича.
    -1.4 № 1017 в гаражному кооперативi № 4 в м. Червоноградi на iм'я Дацко Лариси Василiвни.
    -1.5 № 463 в гаражному кооперативi № 5 в м. Червоноградi на iм'я Смолярчука Олександра Терентiйовича.
    -1.6 № 673 в гаражному кооперативi № 5 в м. Червоноградi на iм'я Муж Вiри Василiвни.
    -1.7 № 908 в гаражному кооперативi № 5 в м. Червоноградi на iм'я Шкреметка Лева Мироновича.
    -1.8 № 1606 в гаражному кооперативi № 5 в м.Червоноградi на iм'я Ковальчука Григорiя Йосиповича.
    -1.9 № 1-г на стоянцi № 2 в гаражному кооперативi № 6 в м.Червоноградi на iм'я Дрозд Ольги Валерiївни.
    -1.10 № 19-а на стоянцi № 2 в гаражному кооперативi № 6 в м.Червоноградi на iм'я Проць Iвана Васильовича.
    -1.11 № 60 на стоянцi №2 в гаражному кооперативi № 6 в м. Червоноградi на iм'я Мiщука Володимира Степановича.
    -1.12 № 81 на стоянцi № 1 в гаражному кооперативi № 6 в м. Червоноградi на iм'я Тимоць Ольги Iгорiвни.
    -1.13 № 177 на стоянцi № 1 в гаражному кооперативi № 6 в м. Червоноградi на iм'я Федосова Юрiя Олександровича.
    -1.14 № 208 на стоянцi № 1 в гаражному кооперативi № 6 в м. Червоноградi на iм'я Гринчишина Романа Омеляновича.
    -1.15 № 306 на стоянцi № 1 в гаражному кооперативi № 6 в м. Червоноградi на iм'я Хомiка Олександра Дмитровича.
    -1.16 № 124 ряд 7 по вул. Промисловiй 1б в м. Червоноградi на iм'я Поповича Богдана Методiйовича.
    -1.17 № 307 ряд 16 по вул. Промисловiй 1б в м. Червоноградi на iм'я Гришиної Марiї Iванiвни.
    2. Видати свiдоцтва про право власностi на вищезгаданi гаражi Єфимчуку Петру Iвановичу, Крушельницькому Олегу Михайловичу, Наквацькому Iгорю Мироновичу, Дацко Ларисi Василiвнi, Смолярчуку Олександру Терентiйовичу, Муж Вiрi Василiвнi, Шкреметку Леву Мироновичу, Ковальчуку Григорiю Йосиповичу, Дрозд Ользi Валерiївнi, Проць Iвану Васильовичу, Мiщуку Володимиру Степановичу, Тимоць Ользi Iгорiвнi, Федосову Юрiю Олександровичу, Гринчишину Роману Омеляновичу, Хомiку Олександру Дмитровичу, Поповичу Богдану Методiйовичу та Гришинiй Марiї Iванiвнi.
    3. Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгаданi гаражi.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради