Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 24.11.2011 № 208
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на житловий будинок № 15 по вул.I.Мазепи в м.Червоноградi (III черга)

    Розглянувши заяву Гусара Iгоря Ярославовича про оформлення права власностi на житловий будинок (з вбудованими офiсними примiщеннями, III черга) по вулицi Мазепи,15 в м.Червоноградi встановлено, що згiдно договору купiвлi-продажу, посвiдченого Червоноградською держнотконторою 09.08.2005р. за реєстром №1-1900, Гусар Iгор Ярославович купив незавершений будiвництвом житловий будинок з вбудованими нежитловими примiщеннями в м.Червоноградi, (житловий мiкрорайон 5"б"). Будiвельнi роботи продовженi на пiдставi дозволу на виконання будiвельних робiт, виданого Iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi вiд 25.06.2010 р.№ 9/43-10. Житловий будинок з вбудованими офiсними примiщеннями, III черга, загальною площею 2627,4м.кв., по вул.I.Мазепи,15 в м.Червоноградi прийнято в експлуатацiю, що пiдтверджується Декларацiєю про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї, зареєстрованою iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 10.11.2011р. за № ЛВ 14211075009.
    На пiдставi зiбраних матерiалiв, керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. за №7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за №157/6445, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, виконком мiської ради вирiшив:
    1.Оформити право власностi на житловий будинок з вбудованими офiсними примiщеннями, III черга, загальною площею 2627,4м.кв., по вул.I.Мазепи,15 в м.Червоноградi, на iм'я Гусара Iгоря Ярославовича.
    2.Видати свiдоцтво про право власностi на житловий будинок з вбудованими офiсними примiщеннями, III черга, загальною площею 2627,4м.кв., по вул.I.Мазепи,15 в м.Червоноградi Гусару Iгорю Ярославовичу.
    3.Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгаданий житловий будинок.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради