Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 24.11.2011 № 207
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на житловi будинки в м.Червоноградi

    Pозглянувши заяви Сологуба Iвана Андрiйовича про оформлення права власностi на житловий будинок № 29-а по вул.Травневiй в м.Червоноградi; Груй Романа Iвановича про оформлення права власностi на житловий будинок № 31 по вул.Травневiй в м.Червоноградi; Согора Михайла Григоровича про оформлення права власностi на житловий будинок № 26 по вул. Забузькiй в м.Червоноградi, встановлено, що Сологуб Iван Андрiйович побудував житловий будинок по вул.Травневiй,29-а в м.Червоноградi. Житловий будинок, загальною площею 290,2м.кв., в т.ч. житловою - 82,1м.кв., по вул.Травневiй,29-а в м.Червоноградi прийнято в експлуатацiю, що пiдтверджується Декларацiєю про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, виданою iнспекцiєю ДАБI у Львiвськiй областi 04.11.2011р. за № ЛВ 18211071412.
    На приватизованiй земельнiй дiлянцi (Державний акт на право приватної власностi на землю вiд 16.11.2000р.) Груй Роман Iванович побудував житловий будинок по вул.Травневiй,31 в м.Червоноградi. Житловий будинок, загальною площею 589,1м.кв., в т.ч. житловою - 235,8м.кв., по вул.Травневiй,31 в м.Червоноградi прийнято в експлуатацiю, що пiдтверджується Декларацiєю про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї, виданою iнспекцiєю ДАБI у Львiвськiй областi 31.10.2011р. за № ЛВ 18211067259.
    Рiшенням виконкому Червоноградського мiської ради вiд 30.01.2009р. №19 Согору Михайлу Григоровичу надано дозвiл на будiвництво житлового будинку №26 по вул.Забузькiй в м.Червоноградi. Земельна дiлянка приватизована (Державний акт на право приватної власностi на землю вiд 23.10.2009р.). Декларацiєю iнспекцiї ДАБК у Львiвськiй областi вiд 04.11.2011р. ЛВ 1821107141, пiдтверджено готовнiсть об'єкта до експлуатацiї (житлового будинку № 26 по вул.Забузькiй в м.Червоноградi, загальною площею 197,8 м.кв., в т.ч. житловою - 96,8 м.кв.).
    На пiдставi зiбраних матерiалiв, керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. за №7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за №157/6445, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, виконком мiської ради вирiшив:
    1.Оформити право власностi на :
    -1.1 житловий будинок, загальною площею 290,2м.кв., по вул.Травневiй,29-а в м.Червоноградi, на iм'я Сологуба Iвана Андрiйовича.
    -1.2 житловий будинок, загальною площею 589,1м.кв., по вул.Травневiй,31 в м.Червоноградi, на iм'я Груй Романа Iвановича.
    -1.3 житловий будинок, загальною площею 197,8 кв.м., в т.ч. житловою - 96,8кв.м., по вул.Забузькiй,26 в м.Червоноградi, на iм'я Согора Михайла Григоровича.
    2. Видати свiдоцтво про право власностi на :
    -2.1 житловий будинок по вул.Травневiй,29-а в м.Червоноградi Сологубу Iвану Андрiйовичу.
    -2.2 житловий будинок по вул.Травневiй,31 в м.Червоноградi Груй Роману Iвановичу.
    -2.3 житловий будинок по вул.Забузькiй,26 в м.Червоноградi Согору Михайлу Григоровичу.
    3.Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгаданi житловi будинки.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради