Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 24.11.2011 № 206
м.Червоноград
Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

    Розглянувши пропозицiї та матерiали поданi управлiнням мiстобудування та архiтектури ( робочим органом з регулювання зовнiшньої реклами) про надання дозволу ТзОВ "Актiон Україна" на розмiщення двох рекламних засобiв на вул. Шашкевича, 9 (на фасадi орендованого примiщення) в м. Червоноградi, керуючись Законами України "Про мiсцеве самоврядування в Українi " та "Про рекламу", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2003р. № 2067 "Про затвердження Типових правил розмiщення зовнiшньої реклами", виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Надати ТзОВ "Актiон Україна" дозвiл на розмiщення двох рекламних засобiв (рекламнi щити розмiрами 6,6 х 2,7 м та 5,6 х 2,7 м) на вул. Шашкевича, 9 (на фасадi орендованого примiщення) в м. Червоноградi, термiном на 5 рокiв.
    2.ТзОВ "Актiон Україна" отримати дозволи на розмiщення рекламних засобiв в єдиному дозвiльному офiсi.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради