Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 24.11.2011 № 203
м.Червоноград
Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

    Керуючись ст.40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", статтею 34 Житлового Кодексу України i Правилами облiку громадян, якi потребують покращення житлових умов, надання їм жилих примiщень в Українi, затвердженими Постановою Ради Мiнiстрiв УРСР i Української республiканської ради професiйних спiлок вiд 11.12.1984 р. за № 470, розглянувши пропозицiї громадської комiсiї з питань житла, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    Зарахувати на квартирний облiк при виконавчому комiтетi мiської ради :
    1. Решетняк Вiкторiю Сергiївну, працює на пiдприємствi ТОВ "Дюна-Веста" з 2010 року, сiм'я складається з двох осiб:
    Решетняк Сергiй Кирилович - син.
    Проживає в м.Червоноградi по вул.Купчинського,8 в трикiмнатнiй квартирi № 8, житловою площею 37,9м2 (проживає шiсть осiб, особи рiзної статi п.13 Правил облiку громадян).
    Зареєстрована i проживає в даному населеному пунктi з 1987 року, за даною адресою з 2009 року.
    2. Мельничук Катерину Богданiвну, працює на посадi практичного психолога у дошкiльному навчальному закладi яслах-садку № 13 з 2008 року, склад сiм'ї двi особи:
    Мельничук Данило Романович - син.
    Проживає в м.Червоноградi по вул.Iвасюка,3, кiм.38 (гуртожиток).
    Зареєстрована i проживає в даному населеному пунктi та за даною адресою з 1986 року.
    3. Голько Наталiю Володимирiвну, вчителя англiйської мови СШ № 8 з 2011 року.
    Проживає в м.Червоноградi по вул.Шептицького, буд.5, кв.85 (пiднаймач).
    Зареєстрована i проживає в даному населеному пунктi та за даною адресою з 1987 року, за даною адресою з 2011 року.
    Включити в список першочергового видiлення житла (п.44 пп.13 Правил облiку громадян:).
    4. Семенюка Василя Миколайовича, на квартирному облiку перебуває з 28.12.2001 року.
    Включити в список iнвалiдiв вiйни на отримання житла.
    Пiдстава: заява, копiя посвiдчення.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради