Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 198
м.Червоноград
Про внесення змiн до рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

    Розглянувши протест прокурора м.Червонограда №51-4380вих-11 вiд 11.10.2011 року на рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради в частинi незаконностi посилання на постанову Кабiнету Мiнiстрiв України №483 вiд 11.04.2002 року,виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Внести змiни до рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради №137 вiд 28.07.2011 року, №145 вiд 26.08.2011 року, №178 вiд 30.09.2011 року, замiнивши речення "Порядком затвердження iнвестицiйних програм будiвництва та проведенням їх комплексної державної експертизи", затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.04.2002 року №483, реченням "Порядком затвердження проектiв будiвництва i проведення їх експертизи" , затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2011року №560.
    2. Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С.М.Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради