Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 197
м.Червоноград
Про затвердження проектної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

    Розглянувши клопотання Червоноградської центральної мiської лiкарнi про затвердження проектної документацiї об'єктiв будiвництва, керуючись ст.40 Закону України ,,Про мiсцеве самоврядування в Українi" та ,,Порядком затвердження проектiв будiвництва i проведення їх експертизи", затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2011року №560,виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити проектну документацiю по об'єктах:
    "Реконструкцiя будiвлi хiрургiчного корпусу ЦМЛ м.Червонограда Львiвської областi"( позитивний висновок ДП ,,Укрдержбудекспертизи" вiд 30.06.2011р. № 14-01647-10)
    Загальна кошторисна вартiсть в поточних цiнах
    станом на 2011р. - 830,098 тис.грн.
    в т.ч.:будiвельнi роботи - 628,449 тис.грн.
    - монтажнi роботи - 14,604 тис.грн.
    - iншi витрати - 187,045 тис.грн.
    "Капiтальний ремонт даху та будiвлi хiрургiчного корпусу Червоноградської центральної мiської лiкарнi в м.Червоноградi Львiвської областi"( експертний звiт ДП ,,Укрдержбудекспертизи" 14.09.2011р. № 14-02195-11)
    Загальна кошторисна вартiсть в поточних цiнах
    станом на 19.05.2011р. - 174,754 тис.грн.
    в т.ч.:
    - будiвельнi роботи - 132,299 тис.грн.
    - iншi витрати - 42,455 тис.грн.
    2. Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С.М.Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради