Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 194
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

    Керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно" , затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. № 7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за № 157/6445 та змiнами, внесеними наказом № 45/5 вiд 03.06.02р. зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 03.06.02р. за №468/6756, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями , на пiдставi зiбраних матерiалiв, в иконком мiської ради вирiшив:
    1. Оформити право власностi на цiлий гараж:
    -1.1 № 602 на стоянцi 1 в гаражному кооперативi № 3 в м.Червоноградi на iм'я Травкiна Вiктора Андрiйовича.
    -1.2 № 136 в гаражному кооперативi № 5 в м.Червоноградi на iм'я Матковського Ярослава Васильовича.
    -1.3 № 842 в гаражному кооперативi № 5 в м.Червоноградi на iм'я Товарницького Михайла Iвановича.
    -1.4 № 449 на стоянцi 2 в гаражному кооперативi № 6 в м.Червоноградi на iм'я Трояна Григорiя Павловича.
    -1.5 № 11 по вул.Чорновола,7а в м.Червоноградi на iм'я Денисенка Миколи Семеновича.
    -1.6 № 106 по вул.Львiвськiй,15-а в м.Червоноградi на iм'я Морозова Василя Сергiйовича.
    2.Видати с вiдоцтва про право власностi на вищезгаданi гаражi Травкiну Вiктору Андрiйовичу, Матковсько му Ярославу Васильовичу, Товарницькому Михайлу Iвановичу, Трояну Григорiю Павловичу, Денисенку Миколi Семеновичу та Морозову Василю Сергiйовичу.
    3.Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради " Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгадан i гаражi.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради