Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 192
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на житловий будинок в м. Червоноградi

    Розглянувши заяв у Павленко Галини Самiйлiвни про оформлення права власностi на житловий будинок №24 по вул.Забузькiй в м.Червоноградi, встановлено, що рiшенням виконкому Червоноградсько ї мiської ради вiд 27.02.2009р. № 56 Павленко Г.С. надано дозвiл на будiвництво житлового будинку № 24 по вул.Забузькiй в м.Червоноградi. Земельна дiлянка приватизована (Державний акт на право приватної власностi на землю вiд 07.08.2008р.). Декларацiєю iнспекцiї ДАБК у Львiвськiй областi вiд 2 3.0 9 .2011р. № ЛВ 14211045836, пiдтверджено готовнiсть об'єкта до експлуатацiї (житлового будинку № 24 по вул.Забузькiй в м.Червоноградi, загальною площею 299,3 м.кв., в т.ч. житловою - 107,1 м.кв.).
    На пiдставi зiбраних матерiалiв, керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно" , затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. за №7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за №157/6445 , а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. №6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, в иконком мiської ради вирiшив:
    1. Оформити право власностi на житловий будинок № 24 по вул.Забузькiй в м.Червоноградi, загальною площею 299,3 м.кв., на iм ' я Павленко Галини Самiйлiвни.
    2. Видати свiдоцтво про право власностi на житловий будинок № 24 по вул.Забузькiй в м.Червоноградi, загальною площею 299,3 м.кв., Павленко Галинi Самiйлiвнi.
    3. Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради " Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгадан ий житловий будинок.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради