Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
Додаток до рiшення виконкому
Червоноградської мiської ради
Вiд 29.12.2005 № 361
м.Червоноград
Тарифи на послуги з теплопостачання для бюджетних установ та iнших споживачiв

Категорiя споживачiв
Вартiсть 1 Гкал теплової енергiї, грн.
Вартiсть 1 м3 опалювальної площi в мiсяць, грн.
Вартiсть пiдiгрiву 1 м3 води, грн.
Бюджетнi установи
102,8
2,70
5,22
Iншi споживачi
171,0
6,45
8,63
Керуючий справами Г.ТИМЧИШИН

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради