Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 187
м.Червоноград
Про видачу будiвельних паспортiв управлiнням мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради

    Вiдповiдно до Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi", наказу Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 05.07.2011 №103 "Про затвердження Порядку видачi будiвельного паспорта забудови земельної дiлянки", враховуючи лист Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 05.09.2011 р. №7/31-1030 та керуючись ч.1 ст. 52 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Доручити управлiнню мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради видавати будiвельний паспорт згiдно з Порядком видачi будiвельного паспорта забудови земельної дiлянки, затвердженого наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 05.07.2011 р. № 103.
    2. Проектування та забудову присадибних, дачних i садових земельних дiлянок в мiстах Червоноградi, Соснiвцi та смт. Гiрник здiйснювати на пiдставi будiвельного паспорта забудови земельної дiлянки без отримання мiстобудiвних умов та обмежень, за винятком будинкiв вище двох поверхiв (без урахування мансардного поверху) та загальною площею бiльше 300 м 2.
    3. При наданнi будiвельного паспорта у пункт 8 Вимог до забудови земельної дiлянки (додатку 1 до Порядку видачi будiвельного паспорта забудови земельної дiлянки) записувати вимоги ДБН В.1.1-5-2000 "Будинки i споруди на пiдроблюваних територiях i просiдаючих грунтах" та ДБН В.1.1-12:2006 "Будiвництво у сейсмiчних районах України".
    4. Встановити, що прийом заяви на виконання та видачу будiвельного паспорта здiйснює орган мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради з дати набрання чинностi цього рiшення.
    5. Затвердити зразки заяв з перелiками документiв, якi надаються забудовником для виконання i видачi будiвельного паспорта, згiдно з додатками 1 i 2 та вимоги до ескiзу намiрiв забудови земельної дiлянки згiдно додатку 3.
    6. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на першого заступника мiського голови С. Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради