Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 183
м.Червоноград
Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

    Керуючись ст.40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", статтею 34 Житлового Кодексу України i Правилами облiку громадян, якi потребують покращення житлових умов, надання їм жилих примiщень в Українi, затвердженими Постановою Ради Мiнiстрiв УРСР i Української республiканської ради професiйних спiлок вiд 11.12.1984 р. за № 470, розглянувши заяви громадян та пропозицiї громадської комiсiї з питань житла, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    Зарахувати на квартирний облiк при виконавчому комiтетi мiської ради :
    1.Куцько Марiю Михайлiвну , швачку ВАТ " Калина " працює з 2004 року, cлад сiм"ї двi особи:
    Куцько Вiталiй Михайлович - син.
    Проживає в м.Червоноградi по вул.В.Стуса,1 кiм .307 (гуртожиток).
    Зареєстрована i проживає в даному населеному пунктi i за даною адресою з 2005 року.
    Включити в список першочергового видiлення житла (п.44 пп.11 Правил).
    2.Лозинського Юрiя Дмитровича , сiм'я складається iз чотирьох осiб, на квартирному облiку перебувають з 28.11.2008 року.
    Включити в список iнвалiдiв вiйни на отримання житла.
    Пiдстава : заява, копiя посвiдчення.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради