Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 181
м.Червоноград
Про розгляд протесту прокурора м. Червонограда

    Розглянувши протест прокурора м. Червонограда вiд 12.10.2011 р. № 51-4400 вих-11 на рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 177 вiд 30.09.2011 року "Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2011/2012 навчальний рiк", керуючись ст. 32 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.04.2011 р. № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освiти" (додаток 1), наказом Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту вiд 10.06.2011 р. № 572 "Про типовi навчальнi плани початкової школи" (додаток 2) виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Протест прокурора м. Червонограда вiд 12.10.2011 р. № 51-4400 вих-11 на рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 177 вiд 30.09.2011 року "Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2011/2012 навчальний рiк" вiдхилити (довiдка-пояснення додається).
    2.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови Залiвського А.I.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради