Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 180
м.Червоноград
Про визнання такими, що втратили чиннiсть рiшень виконавчого комiтету з питань дiяльностi єдиного дозвiльного офiсу

    На виконання вимог Закону України вiд 06.09. 2005р. №2806-IV "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi", Закону України вiд 07.04.2011р. № 3204-IV "Про внесення змiн до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi", Постанови КМ України вiд 21.05.2009р. №526 "Про заходи щодо упорядкування видачi документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi", вiдповiдно до наказу Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва вiд 05.12.2005р. №116( iз змiнами, внесеними Наказом Держкомпiдприємництва вiд 30.05.2011р. № 34, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 16.06.2011р. №718/19456) "Про затвердження Положення про державного адмiнiстратора та порядок його взаємодiї з мiсцевими дозвiльними органами, суб'єктами господарювання", наказу Держкомпiдприємництва вiд 03.07.2009р. № 116 "Про затвердження Примiрної форми Регламенту (iнформацiйнi картки)", ст. 40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", керуючись роз'ясненням Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва (лист вiд 06.07.2011р. №5686) щодо Положення державного адмiнiстратора та з метою приведення у вiдповiднiсть до норм дiючого законодавства нормативно-правових актiв з питань дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Вважати такими, що втратили чиннiсть:
    1.1.Рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 27.07.2006р. № 189 "Про затвердження Порядку взаємодiї адмiнiстратора з мiсцевими дозвiльними органами, суб'єктами господарювання та територiальним органом уповноваженого органу з питань дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi".
    1.2.Рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.05.2007р. № 140 "Про затвердження Порядку видачi документiв дозвiльного характеру за принципом органiзацiйної єдностi на територiї м.м. Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник".
    1.3.Рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.05.2007р. № 139 "Про внесення змiн та доповнень до Перелiку документiв дозвiльного характеру, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету вiд 27.07.2006р. № 189".
    2.Опублiкувати дане рiшення в мiськiй газетi "Новини Прибужжя" та розмiстити на Iнтернет-сторiнцi Червоноградської мiської ради.
    3.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови В.Грабовського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради