Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 179
м.Червоноград
Про стан водопостачання населення м. м.Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник питною водою

    Заслухавши iнформацiю спецiалiста I-ї категорiї управлiння житлово-комунального господарства Червоноградської мiської ради З. Наливайка про стан водопостачання населення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник питною водою, керуючись ст. 30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Iнформацiю спецiалiста I-ї категорiї управлiння житлово-комунального господарства Червоноградської мiської ради З. Наливайка про стан водопостачання населення м. м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник питною водою прийняти до вiдома.
    2. Директоровi КП "Червоноградводоканал" С.Макутрi:
    - виконати запланованi на 2010-2013 р.р. заходи Мiсцевої програми "Питна вода" на 2006-2020 р.р по покращенню водопостачання;
    - pемонтнi роботи на мережах проводити вiдповiдно до вимог Правил технiчної експлуатацiї водопровiдних мереж i водоводiв;
    - по завершеннi робiт проводити додаткову промивку мереж;
    - при вiдхиленнi кiлькiсних i якiсних показникiв послуг вiд норми робити перерахунок та зменшення плати за послуги;
    - забезпечити цiлодобове водопостачання в багатоповерхових житлових будинках.
    3. З метою забезпечення стабiльного фiнансового стану комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал" (С.Макутра) постiйно здiйснювати ефективну роботу щодо погашення дебiторської заборгованостi.
    4. Начальниковi УЖКГ Червоноградської мiської ради О.Войтовичу пiдготувати звернення до ДП "Львiввугiлля" та Мiнiстерства палива та енергетики щодо погашення дебiторської заборгованостi ДП "Львiввугiлля" перед КП "Червоноградводоканал" за послуги з водопостачання i водовiдведення.
    5. Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С. Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради