Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 178
м.Червоноград
Про перезатвердження проектної документацiї об'єкту в м.Червоноградi

    Розглянувши клопотання Червоноградської центральної мiської лiкарнi, про перезатвердження проектної документацiї об'єкту будiвництва, керуючись ст.40 Закону України ,,Про мiсцеве самоврядування в Українi" та ,,Порядком затвердження iнвестицiйних програм будiвництва та проведення їх комплексної державної експертизи",затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.04.2002року №483,виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    Вирiшив:
    1. Перезатвердити проектну документацiю по об'єкту: Реконструкцiя будiвель ЦМЛ з метою влаштування пологового будинку в м.Червоноградi":
    1.1.Загальна кошторисна вартiсть будiвництва становить 25 571 940,00 грн.
    1.2.На завершення, вартiсть будiвництва становить 11 197 009,00 грн.
    1.3.Вартiсть виконаних робiт станом на 01.09.2011р. становить 14 374 931,00 грн.
    2.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С.М.Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради