Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 177
м.Червоноград
Про затвердження мережi класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2011 /2012 навчальний рiк

    Вiдповiдно до п.п. 2 п."а" ст.32 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", наказiв Мiнiстерства освiти i науки України вiд 29.11.2005р. № 682 "Про Типовi навчальнi плани початкової школи", вiд 27.08.2010р № 834 "Про затвердження Типових навчальних планiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв III ступеня", листа Мiнiстерства освiти та науки України вiд 29.04.2011 року № 1/9-325 "Про навчальнi плани загальноосвiтнiх навчальних закладiв на 2011-2012н.р.", у зв'язку з початком 2011/2012 навчального року та враховуючи клопотання вiддiлу освiти вiд 19.09.11р. № 1409, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ...
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради