Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 171
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на нежитловi примiщення i будiвлi в м.Червоноградi.

    Розглянувши заяву Ляховської Тамари Юрiївни про оформлення права власностi на 41/1000 частину будiвлi, що становлять офiснi примiщення площею 344,3м.кв. по вул.Львiвськiй, 19 (поз.1) в м.Червоноградi; розглянувши заяву Беркита Микола Петрович про оформлення права власностi на примiщення магазину продуктових товарiв (прим.36) по вул.Сокальськiй,8 в м.Червоноградi, загальною площею 47,5м.кв.; Бруцяка Володимира Степановича-директора ТзОВ "Орбiта" про оформлення права власностi на будiвлю меблевого цеху по вул.Львiвськiй,85(поз.5), загальною площею 1507,4м.кв., в м.Червоноградi; Нароєка Адама-генерального директора ТДВ "ЧЗМК" про оформлення права власностi на нежитловi будiвлi, а саме, механiчний цех (поз.9), загальною площею 402,8м.кв., склад (поз.7), загальною площею 65,8м.кв., гаражi (поз.8), загальною площею 66,4м.кв. по вул.Львiвська,53 в м.Червоноградi; Палагнюк Валентини Володимирiвни про оформлення права власностi на примiщення офiсу (прим.4) по вул.Стуса,23а в м.Червоноградi, загальною площею 43,5м.кв.; встановлено, що 41/1000 частина будiвлi, що становлять офiснi примiщення загальною площею 344,3м.кв. по вул.Львiвськiй,19 (поз.1) в м.Червоноградi, належали на правi власностi ТзОВ "Агро-Iнвест". Згiдно прийнятого рiшення зборiв засновникiв ТзОВ "Агро-Iнвест" вiд 14.07.2011р. (протокол №2), зi складу засновникiв виведено Ляховську Тамару Юрiївну з поверненням їй статутної частки у виглядi офiсних примiщень загальною площею 344,3м.кв., що становлять 41/1000 частину нежитлової будiвлi по вул.Львiвськiй,19 (поз.1) в м.Червоноградi. Майно передану по акту приймання-передачi об"єктiв нерухомостi вiд 15.08.2011р.
    Беркитi Миколi Петровичу належала на правi приватної власностi квартира №36 по вул.Сокальськiй,8 в м.Червоноградi. Власником проведена реконструкцiя квартири пiд примiщення магазину продуктових товарiв (прим.36) по вул.Сокальськiй,8 в м.Червоноградi. Пiсля завершення реконструкцiї примiщення магазину продуктових товарiв, загальною площею 47,5м.кв. по вул.Сокальськiй,8 (прим.36) прийняте в експлуатацiю, що пiдтверджується Декларацiєю про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 18.08.2011р.№ ЛВ 1411030220.
    На пiдставi рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 28.09.2007р. №279, ТзОВ"Орбiта" побудувало будiвлю меблевого цеху по вул.Львiвськiй,85(поз.5) в м.Червоноградi. Будiвля меблевого цеху по вул.Львiвськiй,85(поз.5), загальною площею 1507,4м.кв., в м.Червоноградi прийнята в експлуатацiю, що пiдтверджується Декларацiєю про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 08.08.2011р.№ ЛВ 14311026078. Земельна дiлянка належить ТзОВ "Орбiта" згiдно Державного акту на право власностi на земельну дiлянку вiд 16.09.2010р.
    ВАТ "ЧЗМК" на пiдставi рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 28.07.2005р. №196, побудувало на орендованiй земельнiй дiлянцi нежитловi будiвлi (механiчний цех, склад, гаражi) по вул.Львiвськiй,53 в м.Червоноградi. Пiсля завершення будiвництва вказанi будiвлi прийнятi в експлуатацiю актом державної приймальної комiсiї вiд 21.12.2006р., затвердженого рiшенням виконкому Червоноградської мiської ради вiд 28.12.2006р. №387.
    ТДВ "ЧЗМК"створено шляхом перетворення ВАТ "ЧЗМК" у Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй" (рiшення загальних зборiв засновникiв ТДВ "ЧЗМК" вiд 15.04.2011р., протокол №1). Статут ТДВ "ЧЗМК" зараеєстровано в державному реєстрi 18.04.2011р.
    Палагнюк Валентинi Володимирiвнi належала на правi приватної власностi квартира №4 по вул.Стуса,23а в м.Червоноградi. Власником проведена реконструкцiя квартири пiд офiс (прим.4) по вул.Стуса,23а в м.Червоноградi. Пiсля завершення реконструкцiї, примiщення офiсу (прим.4) по вул.Стуса,23а в м.Червоноградi, загальною площею 43,5м.кв.прийняте в експлуатацiю, що пiдтверджується Декларацiєю про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 08.09..2011р.№ ЛВ 14211039068.
    На пiдставi зiбраних матерiалiв, керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. за №7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за №157/6445, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, виконком мiської ради вирiшив:
    1.Оформити право власностi на :
    -1.1 41/1000 частин будiвлi, що становлять офiснi примiщення, загальною площею 344,3м.кв. по вул.Львiвськiй,19 (поз.1) в м.Червоноградi, на iм"я Ляховської Тамари Юрiївної.
    -1.2 примiщення магазину продуктових товарiв (прим.36), загальною площею 47,5м.кв. по вул.Сокальськiй,8 в м.Червоноградi на iм"я Беркити Миколи Петровича.
    -1.3 будiвлю меблевого цеху по вул.Львiвськiй,85(поз.5) в м.Червоноградi, загальною площею 1507,4м.кв. за Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю. "Орбiта".
    -1.4 механiчний цех (поз.9), загальною площею 402,8м.кв., склад (поз.7), загальною площею 65,8м.кв., гаражi (поз.8), загальною площею 66,4м.кв. по вул.Львiвськiй,53 в м.Червоноградi за Товариством з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй".
    -1.5 примiщення офiсу (прим.4), загальною площею 43,5 м.кв. по вул.Стуса,23а в м.Червоноградi на iм"я Палагнюк Валентини Володимирiвни.
    2. Видати свiдоцтво про право власностi на :
    -2.1 41/1000 частин будiвлi, що становлять офiснi примiщення, загальною площею 344,3м.кв. по вул.Львiвськiй,19 (поз.1) в м.Червоноградi, Ляховськiй Тамарi Юрiївнi.
    -2.2 примiщення магазину продуктових товарiв (прим.36), загальною площею 47,5м.кв. по вул.Сокальськiй,8 в м.Червоноградi Беркитi Миколi Петровичу.
    -2.3 будiвлю меблевого цеху по вул.Львiвськiй,85(поз.5) в м.Червоноградi, загальною площею 1507,4м.кв. Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Орбiта".
    -2.4 механiчний цех (поз.9), загальною площею 402,8м.кв., склад (поз.7), загальною площею 65,8м.кв., гаражi (поз.8), загальною площею 66,4м.кв. по вул.Львiвськiй,53 в м.Червоноградi на Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй".
    -2.5 примiщення офiсу (прим.4), загальною площею 43,5 м.кв. по вул.Стуса,23а в м.Червоноградi Палагнюк Валентинi Володимирiвнi.
    3.Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгаданi примiщення i будiвлi.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради