Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 29.12.2005 № 346
м.Червоноград
Про затвердження програми "Обдарованi дiти" на 2006-2010 роки

    На виконання Програми роботи з обдарованою молоддю, затвердженої Указом Президенти України вiд 08.02.01 р. № 78/2001 i з метою впровадження ефективних методичних засобiв та технологiй пошуку, навчання, виховання i самовдосконалення обдарованих дiтей та молодi, створення умов для гармонiйного розвитку особистостi та, керуючись, ст.32 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
ВИРIШИВ:
    1.Затвердити програму "Обдарованi дiти" на 2006-2010 роки (додається).
    2.Вiддiлу освiти (Б.Павлiвському) забезпечити виконання програми.
    3.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського голови п.М.Мащака.
Програма "Обдарованi дiти" на 2006-2010 роки
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради