Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 170
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на житлову квартиру в м.Червоноградi.

    Розглянувши заяву Муштук В.Ф.-директора ТзОВ "Торгпреса" про оформлення права власностi на квартиру № 46, загальною площею 56,4м.кв. по прТ.Г.Шевченка,18 в м.Червоноградi, встановлено, що квартира №46 по пр.Т.Г.Шевченка,18 в м.Червоно-градi належала на правi власностi ВАТ "Торгпреса".
    Згiдно прийнятого рiшення загальних зборiв ВАТ "Торгпреса", протокол №15 вiд 24.01.2011р. створено ТзОВ "Торгпреса" шляхом перетворення ВАТ "Торгпреса". До статутного фонду ТзОВ "Торгпреса" передано все майно ВАТ "Торгпреса" по передавальному акту вiд 24.01.2011р. Статут ТзОВ "Торгпреса" зареєстровано в державному реєстрi 01.02.2011р.
    На пiдставi зiбраних матерiалiв, керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. за №7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за №157/6445, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, виконком мiської ради вирiшив:
    1.Оформити право власностi на квартиру № 46, загальною площею 56,4м.кв по пр.Т.Г.Шевченка,18 в м.Червоноградi за Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торгпреса".
    2.Видати свiдоцтво про право власностi на квартиру № 46, загальною площею 56,4м.кв по пр.Т.Г.Шевченка,18 в м.Червоноградi Товариству з обмеженою вiдповi-дальнiстю "Торгпреса".
    3.Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгадану квартиру.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради