Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 168
м.Червоноград
Про визнання таким що втратило чиннiсть рiшення виконавчого комiтету вiд 23.03.2007 року № 88

    На виконання Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi", у зв'язку з набранням чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2011 р. № 548 "Про затвердження Порядку проведення експертизи мiстобудiвної документацiї", згiдно якої втратила чиннiсть постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 серпня 2009 р. № 982 "Про затвердження Порядку розмiщення малих архiтектурних форм для провадження пiдприємницької дiяльностi", керуючись ст. 59 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.03.2007 року № 88 "Про створення постiйно - дiючої технiчної комiсiї по прийняттю в експлуатацiю стацiонарних малих архiтектурних форм" вважати таким, що втратило чиннiсть.
    2. Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С. Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради