Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 165
м.Червоноград
Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м.Червоноградi.

    Розглянувши заяву громадянина Сироїда Петра Iвановича про переведення житлової квартири № 51 на вул. Сокальськiй, 8 в м. Червоноградi в нежитлове примiщення, керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Порядком переведення житлових примiщень та житлових будинкiв / або їх частин/ в нежитловi та проведення їх реконструкцiї для розмiщення невиробничої сфери", затвердженим рiшенням виконавчого комiтету вiд 28.08.05 року № 322, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Перевести в нежитлове примiщення двокiмнатну житлову квартиру № 51 на вул. Сокальськiй, 8 в м. Червоноградi (загальною площею 44,3 м2), яка на правах приватної власностi належить громадянину Сироїду Петру Iвановичу i реконструйована пiд стоматологiчний кабiнет.
    2. Рекомендувати громадянину Сироїду Петру Iвановичу:
    2.1. Звернутись в КП "Червонограджитлокомунсервiс" для внесення змiн в статистичну звiтнiсть по житловому фонду.
    2.2. Укласти угоди з вiдповiдними пiдприємствами про оплату витрат за комунальнi послуги по обслуговуванню реконструйованого примiщення.
    2.3. В десятиденний термiн пiсля реєстрацiї об'єкта звернутись:
    2.3.2. В управлiння Держкомзему у м. Червоноград Львiвської областi для визначення iдеальної частки земельної дiлянки вiд прибудинкової територiї та за грошовою оцiнкою iдеальної частки земельної дiлянки i розрахунковою сумою земельного податку.
    2.3.3. Документи, згаданi в п. 2.3.1 та в п. 2.3.2 даного рiшення здати в Червоноградську державну податкову iнспекцiю.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради