Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 155
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

    Керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. № 7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за № 157/6445 та змiнами, внесеними наказом № 45/5 вiд 03.06.02р. зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 03.06.02р. за №468/6756, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, на пiдставi зiбраних матерiалiв, виконком мiської ради вирiшив:
    1. Оформити право власностi на цiлий гараж :
    -1.1 № 406 на стоянцi 1 в гаражному кооперативi № 3 в м.Червоноградi на iм'я Третяка Iвана Матвiйовича.
    -1.2 № 48 в гаражному кооперативi №5 в м. Червоноградi на iм'я Яцика Василя Михайловича.
    -1.3 № 771 в гаражному кооперативi №5 в м. Червоноградi на iм'я Шутко Свiтлани Костянтинiвни.
    -1.4 № 1085 в гаражному кооперативi №5 в м. Червоноградi на iм'я Безуханича Степана Миколайовича.
    -1.5 № 389 стоянка 2 в гаражному кооперативi №6 в м. Червоноградi на iм'я Катана Вiктора Олександровича.
    2. Видати свiдоцтво про право власностi на вищезгаданi гаражi Третяку Iвану Матвiйовичу, Яцику Василю Михайловичу, Шутко Свiтланi Костянтинiвнi, Катану Вiктору Олександровичу, Безуханичу Степану Миколайовичу свiдоцтво про право власностi на вищезгаданi гаражi.
    3. Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгаданi гаражi.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради