Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 154
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на нежитловi примiщення i будiвлi в м.Червоноградi.

    Розглянувши заяву Гриб Мирослава Мирославовича про оформлення права власностi на складськi примiщення (прим.104), загальною площею 56,8м.кв., по вул.Корольова,6 в м.Червоноградi; Просецького Iгоря Богдановича про оформлення права власностi на будiвлю магазину продовольчих товарiв, загальною площею 89,7м.кв., по вул.Йосипа Слiпого,32-а в м.Червоноградi; Кулинича Миколи Григоровича про оформлення права власностi на примiщення магазину продуктових товарiв (прим.34), загальною площею 28,2м.кв., по вул.Парковiй,8а в м.Червоноградi; Гавриленка Сергiя Миколайовича про оформлення права власностi на примiщення магазину продовольчих товарiв i кондитерського цеху (прим.131), загальною площею 821,0м.кв., по пр.Шевченка,3 в м.Червоноградi; Гурського Андрiя Станiславовича про оформлення права власностi на примiщення магазину промислових товарiв (прим.65), загальною площею 236,2м.кв., по вул.Шептицького,2 в м.Червоноградi; Гавриленка Сергiя Миколайовича про оформлення права власностi на будiвлю механiчної майстернi, загальною площею 301,5м.кв., по вул.Б.Хмельницького,65-10 в м.Червоноградi; Дук Галини Михайлiвни про оформлення права власностi на примiщення офiсу (прим.1), загальною площею 78,4м.кв., по вул.Грушевського,5 в м.Червоноградi; Кулинича Миколи Григоровича про оформлення права власностi на примiщення офiсу (букмекерську контору, прим.27), загальною площею 62,5м.кв., по вул.Шухевича,8 в м.Червоноградi; Гавриленка Сергiя Миколайовича про оформлення права власностi на будiвлю столярного цеху, загальною площею 1701,7м.кв., по вул.Б.Хмельни-цького,65-9, в м.Червоноградi; Ляховського Iгоря Богдановича - керiвника ТзОВ "Агро-Iнвест", про оформлення права власностi на будiвлю виробничої бази для зберiгання та фасування м"ясопродуктiв (перша черга), загальною площею 1286,6м.кв., по вул.Промисловiй.4 (поз.14) в м.Червоноградi, встановлено, що Гриб Мирослав Мирославович викупив 7/1000 частин будинку № 6 по вул.Корольова в м.Червоноградi, загальною площею 56,8м.кв. Вказанi примiщення є обособленi, мають окремий вхiд i не перешкоджають iншим власникам у користуваннi своїми примiщеннями.
    На орендованiй земельнiй дiлянцi (договiр оренди вiд 07.05.2009р.) гр.Просецький Iгор Богданович побудував будiвлю магазину продовольчих товарiв по вул.Йосипа Слiпого,32-а в м.Червоноградi. Будiвля магазину продовольчих товарiв по вул.Йосипа Слiпого,32-а в м.Червоноградi прийнята в експлуатацiю загальною площею 89,7м.кв. згiдно Декларацiї про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 24.06.2011р.№ ЛВ 14211009613.
    Кулиничу Миколi Григоровичу належала на правi приватної власностi квартира №34 по вул.Парковiй,8а в м.Червоноградi. Власником проведена реконструкцiя квартири пiд примiщення магазину продуктових товарiв (прим.34) по вул.Парковiй,8а в м.Червоноградi. Готовий магазин, загальною площею 28,2м.кв., пiсля реконструкцiї прийнятий в експлуатацiю згiдно Декларацiї про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 01.07.2011р.№ ЛВ 14211011867.
    Гавриленко Сергiй Миколайович провiв реконструкцiю, належних йому на правi власностi нежилих примiщень (прим.131) по пр.Шевченка,3 в м.Червоноградi пiд магазин продовольчих товарiв i кондитерський цех. Примiщення магазину продовольчих товарiв i кондитерського цеху (прим.131) пр.Шевченка,3 в м.Червоноградi, загальною площею 821,0м.кв., прийняте в експлуатацiю, згiдно Декларацiї про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 21.06.2011р.№ ЛВ 14211008000.
    Гурському Андрiю Станiславовичу належало на правi приватної власностi нежитлове примiщення (бар "Белла", прим.65) по вул.Шептицького,2 в м.Червоноградi. Власником проведена реконструкцiя примiщення бару пiд магазин промислових товарiв (прим.65) по вул.Шептицького,2 в м.Червоноградi, загальною площею 236,2м.кв., прийняте в експлуатацiю згiдно Сертифiкату вiдповiдностi закiнченого будiвництвом об"єкта проектнiй документацiї, вимогам державних стандартiв, будiвельних норм i правил, виданого iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi вiд 04.08.2010р. № ЛВ000901.
    Гавриленко Сергiй Миколайович провiв реконструкцiю, належної йому на правi власностi будiвлi складу №4 по вул.Б.Хмельницького,65-10 в м.Червоноградi пiд механiчну майстерню. Будiвля механiчної майстернi по вул.Б.Хмельницького,65-10 в м.Червоноградi прийнята в експлуатацiю загальною площею 301,5м.кв. згiдно Декларацiї про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 21.06.2011р.№ ЛВ 14211008001.
    Дук Галинi Михайлiвнi належала на правi приватної власностi квартира №1 по вул.Грушевського,5 в м.Червоноградi. Власником проведена реконструкцiя квартири пiд примiщення офiсу (прим.1) по вул.Грушевського,5 в м.Червоноградi, загальною площею 78,4м.кв. Готове примiщення офiсу прийняте в експлуатацiю, згiдно Декларацiї про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 13.07.2011р.№ ЛВ 14211015982.
    Кулиничу Миколi Григоровичу належала на правi приватної власностi квартира №27 по вул.Шухевича,8 в м.Червоноградi. Власником проведена реконструкцiя квартири пiд примiщення офiсу (букмекерську контору, прим.27) по вул.Шухевича,8 в м.Червоноградi, загальною площею 62,5м.кв. Готове примiщення прийняте в експлуатацiю, згiдно Декларацiї про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 01.07.2011р.№ ЛВ 14211011869.
    Гавриленко Сергiй Миколйович провiв реконструкцiю, належної йому на правi власностi будiвлi столярного цеху з добудовою по вул.Б.Хмельницького,65-9 в м.Червоноградi. Будiвля столярного цеху, загальною площею 1701,7м.кв., по вул.Б.Хмельницького,65-9 в м.Червоноградi прийнята в експлуатацiю, згiдно Декларацiї про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 21.06.2011р.№ ЛВ 14211008001.
    ТзОВ "Агро-Iнвест" провело реконструкцiю, належної на правi власностi, будiвлi складу готової продукцiї, а саме iї добудову, пiд виробничу базу для зберiгання та фасування м"ясопродуктiв (перша черга) по вул.Промисловiй,4 (поз.14) в м.Червоноградi. Земельна дiлянка належить ТзОВ "Агро-Iнвест", згiдно державного акту на право власностi на земельну дiлянку вiд 06.09.2010р. Добудована частина будiвлi виробничої бази для зберiгання та фасування м"ясопродуктiв (перша черга) по вул.Промисловiй,4 (поз.14) в м.Червоноградi, загальною площею 631,4м.кв., прийнята в експлуатацiю, згiдно Декларацiї про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 29.07.2011р.№ ЛВ 14211022709. Загальна площа з добудовою будiвлi виробничої база для зберiгання та фасування м"ясопродуктiв (перша черга) по вул.Промисловiй,4 (поз.14) становить 1286,6м.кв.
    На пiдставi зiбраних матерiалiв, керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. за №7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за №157/6445, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, виконком мiської ради вирiшив:
    1.Оформити право власностi на :
    -1.1 складськi примiщення (прим.104), загальною площею 56,8м.кв., по вул.Корольова,6 в м.Червоноградi, за Гриб Мирославом Мирославовичем.
    -1.2 будiвлю магазину продовольчих товарiв, загальною площею 89,7м.кв., по вул.Йосипа Слiпого,32-а в м.Червоноградi, за Просецьким Iгорем Богдановичем.
    -1.3 примiщення магазину продуктових товарiв (прим.34), загальною площею 28,2м.кв., по вул.Парковiй,8-а в м.Червоноградi за Кулинич Миколою Григоровичем.
    -1.4 примiщення магазину продовольчих товарiв i кондитерського цеху (прим.131), загальною площею 821,0 м.кв., по пр.Шевченка,3 в м.Червоноградi за Гавриленко Сергiєм Миколайовичем.
    -1.5 примiщення магазину промислових товарiв (прим.65), загальною площею 236,2м.кв., по вул.Шептицького,2 в м.Червоноградi за Гурським Андрiєм Станiславовичем.
    -1.6 будiвлю механiчної майстернi, загальною площею 301,5м.кв. по вул.Б.Хмель-ницького,65-10, в м.Червоноградi за Гавриленко Сергiєм Миколайовичем.
    -1.7 примiщення офiсу (прим.1), загальною площею 78,4м.кв., по вул.Грушевсь-кого,5 в м.Червоноградi, за Дук Галиною Михайлiвною.
    -1.8 примiщення офiсу (букмекерську контору, прим.27), загальною площею 62,5м.кв., по вул.Шухевича,8 в м.Червоноградi за Кулинич Миколою Григоровичем.
    -1.9 будiвлю столярного цеху, загальною площею 1701,7м.кв. по вул.Б.Хмель-ницького,65-9 в м.Червоноградi за Гавриленко Сергiєм Миколайовичем.
    -1.10 будiвлю виробничої бази для зберiгання та фасування м"ясопродуктiв, загальною площею 1286,6м.кв., по вул.Промисловiй,4 (поз.14) в м.Червоноградi за Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агро-Iнвест".
    2. Видати свiдоцтво про право власностi на :
    -2.1 складськi примiщення (прим.104), загальною площею 56,8м.кв., по вул.Корольова,6 в м.Червоноградi, Гриб Мирославу Мирославовичу.
    -2.2 будiвлю магазину продовольчих товарiв, загальною площею 89,7м.кв., по вул.Йосипа Слiпого,32-а в м.Червоноградi, Просецькому Iгорю Богдановичу.
    -2.3 примiщення магазину продовольчих товарiв (прим.34), загальною площею 28,2м.кв. по вул.Парковiй,8а в м.Червоноградi, Кулиничу Миколi Григоровичу.
    -2.4 примiщення магазину продовольчих товарiв i кондитерського цеху (прим.131), загальною площею 821,0 м.кв., по пр.Шевченка,3 в м.Червоноградi Гавриленку Сергiю Миколайовичу.
    -2.5 примiщення магазину промислових товарiв (прим.65), загальною площею 236,2м.кв., по вул.Шептицького,2 в м.Червоноградi Гурському Андрiю Станiсла-вовичу.
    -2.6 будiвлю механiчної майстернi, загальною площею 301,5м.кв., по вул.Б.Хмельницького,65-10 в м.Червоноградi, Гавриленку Сергiю Миколайовичу.
    -2.7 примiщення офiсу (прим.1), загальною площею 78,4 м.кв., по вул.Грушевсь-кого,5 в м.Червоноградi Дук Галинi Михайлiвнi.
    -2.8 примiщення офiсу (букмекерську контору, прим.27), загальною площею 62,5м.кв., по вул.Шухевича,8 в м.Червоноградi, Кулиничу Миколi Григоровичу.
    -2.9 будiвлю столярного цеху, загальною площею 1701,7м.кв., по вул.Б.Хмельницького,65-9 в м.Червоноградi, Гавриленку Сергiю Миколайовичу.
    -2.10 будiвлю виробничої бази для зберiгання та фасування м"ясопродуктiв, загальною площею 1286,6м.кв., по вул.Промисловiй,4(поз.14) в м.Червоноградi Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агро-Iнвест".
    3. Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгаданi примiщення i будiвлi.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради