Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 153
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на житловий будинок.

    Розглянувши заяву Васько Марiї Михайлiвни про оформлення права власностi на житловий будинок, загальною площею 294,7м.кв. по вул.Княгинi Ольги,47 в м.Червоноградi, встановлено, що гр.Васько М.М. побудувала житловий будинок по вул.Княгинi Ольги,47 в м.Червоноградi на приватизованiй земельнiй дiлянцi (Державний акт на право власностi на земельну дiлянку вiд 23.10.2009р.). Житловий будинок, загальною площею 294,7м.кв., по вул.Княгинi Ольги,47 в м.Червоноградi прийнято в експлуатацiю згiдно декларацiї про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 01.07.2011р. №ЛВ 14211011866.
    На пiдставi зiбраних матерiалiв, керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. за №7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за №157/6445, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, виконком мiської ради вирiшив:
    1.Оформити право власностi на житловий будинок по вул.Княгинi Ольги,47 в м.Червоноградi, загальною площею 294,7м.кв., на iм'я Васько Маiї Михайлiвни.
    2. Видати свiдоцтво про право власностi на житловий будинок по вул.Княгинi Ольги,47 в м.Червоноградi, загальною площею 294,7м.кв., Васько Марiї Михайлiвнi.
    3. Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгаданий будинок.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради