Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 150
м.Червоноград
Про присвоєння поштових адрес об'єктам в м. Червоноградi

    Розглянувши заяви громадян Коцура Михайла Миколайовича та Масяк Ангелiни Дмитрiвни про присвоєння поштових адрес належних кожному з них на правi власностi однiєї другої частини житлового будинку, що становить вiдповiдно окрему квартиру № 1 та № 2 на вул. Св. Володимира, 89 в м. Червоноградi, взявши до уваги зiбранi документи i матерiали, керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим Положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженим Наказом Мiнiстерства Юстицiї України 7.02.2002 року № 7/5, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Присвоїти поштову адресу однiй другiй частинi житлового будинку (однокiмнатнiй квартирi загальною площею 33,7 м2 ) на вул. Св. Володимира, 89, яка належить на правi власностi громадянину Коцуру Михайлу Миколайовичу: м. Червоноград, вул. Св. Володимира, 89, квартира № 1.
    2.Присвоїти поштову адресу однiй другiй частинi житлового будинку (однокiмнатнiй квартирi загальною площею 39,7 м2), на вул. Св. Володимира, 89, яка належить на правi власностi громадянцi Масяк Ангелiнi Дмитрiвнi: м. Червоноград, вул. Св. Володимира, 89, квартира № 2.
    3.Власникам вищезгаданих квартир встановити на фасадi будинку вiдповiднi поштовi знаки.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради