Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 24.11.2005 № 311
м.Червоноград
Про введення в дiю порядку розрахунку теплових витрат вiд стоякiв при вiдключеннi окремих квартир вiд системи централiзованого опалення

Керуючись п.2 ст. 28 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", наказом Державного комiтету України з питань житлово-комунального господарства вiд 17.06.2005р. №95 та розглянувши клопотання комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" вiд 10.11.2005р. №1041, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
ВИРIШИВ:
    1. Ввести в дiю з 01.12.2005р. порядок розрахунку теплових витрат вiд стоякiв у квартирах та стоякiв i нагрiвальних приладiв примiщень загального користування багатоквартирного житлового будинку та частки цих витрат, яка припадає на окрему квартиру при вiдключеннi її (за власним бажанням мешканцiв) вiд системи централiзованого опалення (далi - Порядок).
    2. Зобов'язати директора комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" С.Дмуховського даний Порядок довести через засоби масової iнформацiї до вiдома споживачiв.
    3. Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови О.Орловського.
Додаток до рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 24.11.2005 № 311
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради