Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 149
м.Червоноград
Про присвоєння нової поштової адреси будiвлi колишнього технiчного училища № 67 на вул. Львiвськiй в м. Червоноградi

    У 1982-1985 роках заводом "Змiна" в кварталi № 15 старої частини мiста збудовано навчально-виробничий корпус та гуртожиток на 330 мiсць для професiйно-технiчного училища № 67, а також гуртожиток на 608 мiсць для працiвникiв заводу.
    При затвердженнi актiв державної комiсiї про прийняття в експлуатацiю гуртожитку ПТУ № 67 та гуртожитку на 608 мiсць заводу "Змiна" рiшенням виконавчого комiтету мiської ради згаданим об'єктам було присвоєно поштовi адреси вул. Львiвська, 21 та вул. Львiвська, 19 вiдповiдно.
    Навчально-виробничий корпус училища приймався вiдомчою комiсiєю i акт прийняття його в експлуатацiєю затверджувався мiнiстерством радiопромисловостi СРСР. Виконавчим комiтетом рiшення про присвоєння адреси не приймалось, так як ПТУ № 67 з цього приводу не зверталось. При проведеннi приватизацiї будiвлi училища через Львiвське регiональне вiддiлення фонду Держмайна України дана будiвля значилась в перелiку приватизацiї за поштовою адресою вул. Львiвська, 19. Вiдповiдно на неї було оформлено реєстрацiйне свiдоцтво з вказанням мiсця розташування: м. Червоноград вул. Львiвська, 19 поз.2. В даний час дана будiвля знаходиться у власностi ТзОВ торгова мережа "Барвiнок" ( примiщення № 1 поз.2. на вул. Львiвськiй, 19) та ТзОВ "ВЕМО "( примiщення № 2 поз.2. на вул. Львiвськiй, 19).
    З метою впорядкування нумерацiї вищевказаних об'єктiв, враховуючи пропозицiї комунального пiдприємства Львiвської обласної ради " Червоноградське МБТI", керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим Положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженим Наказом Мiнiстерства Юстицiї України 7.02.2002 року № 7/5, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Присвоїти нову поштову адресу будiвлi колишнього професiйно-технiчного училища № 67, що зараз знаходиться у власностi ТзОВ торгова мережа "Барвiнок" та ТзОВ "ВЕМО": м. Червоноград вул. Львiвська, 17
    2.Адреси гуртожиткiв на 608 мiсць заводу "Змiна" та на 330 мiсць колишнього ПТУ № 67 ( тепер власник ВПУ- 11) залишити без змiн: вул. Львiвська,19 та вул. Львiвська, 21 вiдповiдно.
    3.Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради " Червоноградське МБТI" довести до вiдома ТзОВ торгова мережа "Барвiнок" та ТзОВ "ВЕМО" про змiну поштової адреси придбаних об'єктiв.
    4.ТзОВ торгова мережа "Барвiнок" та ТзОВ "ВЕМО" виготовити новi поштовi знаки та встановити на власних примiщеннях ( будiвлях ) на вул. Львiвськiй, 17 в м. Червоноградi.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради