Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 148
м.Червоноград
Про переведення житлових примiщень (квартир) в нежитловi в м.Червоноградi

    Розглянувши заяви пiдприємцiв Гевала Михайла Володимировича про переведення житлової квартири № 48 на проспектi Шевченка, 18 в м. Червоноградi та Крайника Йосипа Iвановича i Сусол Наталiї Емiлiанiвни про переведення житлової квартири № 2 на вул. Шептицького, 18 в м. Червоноградi в нежитловi примiщення у зв'язку з їх реконструкцiєю, керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Порядком переведення житлових примiщень та житлових будинкiв / або їх частин/ в нежитловi та проведення їх реконструкцiї для розмiщення невиробничої сфери", затвердженим рiшенням виконавчого комiтету вiд 28.08.05 року № 322, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Перевести в нежитловi примiщення:
    1.1. Трикiмнатну житлову квартиру № 48 на проспектi Шевченка, 18 в м. Червоноградi (загальною площею 63,2 м2), яка на правах приватної власностi належить громадянину Гевалу Михайлу Володимировичу i реконструйована пiд туристичне агенство.
    1.2. Трикiмнатну житлову квартиру № 2 на вул. Шептицького, 18 в м. Червоноградi (загальною площею 52,9 м2), яка на правах приватної власностi належить громадянам Крайнику Йосипу Iвановичу та Сусол Наталiї Емiлiанiвнi i реконструйована пiд аптеку.
    2. Рекомендувати пiдприємцям Гевалу М.В. та Крайнику Й.I. i Сусол Н.Е:
    2.1. Звернутись в КП "Червонограджитлокомунсервiс" для внесення змiн в статистичну звiтнiсть по житловому фонду.
    2.2. Укласти угоди з вiдповiдними пiдприємствами про оплату витрат за комунальнi послуги по обслуговуванню реконструйованого примiщення.
    2.3. В десятиденний термiн пiсля реєстрацiї об'єкта звернутись:
    2.3.1. В КП Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" для визначення iдеальної частки нежитлового примiщення вiдносно загальної площi будинку.
    2.3.2. Документи, згаданi в п. 2.3.1 даного рiшення здати в Червоноградську державну податкову iнспекцiю.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради