Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 147
м.Червоноград
Про розроблення детального плану територiї вздовж вул. Гоголя в м. Червоноградi

    Керуючись ст. 31 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та ст. 10 i 33 та Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi", з метою забезпечення комплексної забудови територiй, враховуючи висновок мiжвiдомчої узгоджувальної комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Розробити детальний план територiї вздовж вул. Гоголя (вiд прибудинкової територiї житлового будинку № 3 на вул. Гоголя до дамби р. З. Буг) в м. Червоноградi.
    2.Замовником на розробку детального плану територiї визначити виконавчий комiтет мiської ради.
    3.Фiнансування видаткiв на виготовлення детального плану територiї здiйснити за рахунок коштiв мiського бюджету, передбачених рiшенням мiської ради вiд 16.06.2011 року № 97 на виконання проектних мiстобудiвних, землевпорядних та землеоцiночних робiт по земельних дiлянках, право власностi i право оренди яких будуть продаватися на земельних торгах та iнших суб'єктiв зацiкавлених у виготовленнi даної мiстобудiвної документацiї.
    4.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на першого заступника мiського голови С. Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради