Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 143
м.Червоноград
Про затвердження заходiв з органiзацiї викладання предмета "Захист Вiтчизни" та вiйськово-патрiотичного виховання молодi в загальноосвiтнiх навчальних закладах м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник у 2011-2012 навчальному роцi

    Керуючись ст. 40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", на виконання Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу", Указу Президента України вiд 25 жовтня 2002 року № 948/2002 "Про Концепцiю допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2000 року № 1770 "Про затвердження положення про допризовну пiдготовку i про пiдготовку призовникiв з вiйськово-технiчних спецiальностей", виконком Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Затвердити заходи з органiзацiї викладання предмета "Захист Вiтчизни" та проведення вiйськово-патрiотичного виховання молодi в загальноосвiтнiх навчальних закладах м.Червонограда, м.Соснiвки та смт.Гiрник на 2011-2012 навчальний рiк згiдно з додатком.
    2. Начальнику мiського вiддiлу освiти I.I.Гомонку:
    2.1. Органiзувати викладання предмета "Захист Вiтчизни" та вiйськово-патрiотичне виховання молодi в загальноосвiтнiх навчальних закладах мiста.
    2.2. Пiдтримувати зв'язки з вiйськовими частинами, ветеранськими та iншими громадськими органiзацiями з метою проведення вiйськово-патрiотичної, пошуково-краєзнавчої, спортивно-масової, оборонно-масової та культурно-просвiтницької роботи серед учнiвської молодi з питань пiдготовки до вiйськової служби, вiйськової служби за контрактом, вступу у вищi вiйськовi навчальнi заклади та вiйськовi навчальнi пiдроздiли вищих навчальних закладiв.
    3. Рекомендувати вiйськовому комiсару Сокальсько-Червоноградського ОРВК М.Лисаку спiльно з начальником мiського вiддiлу освiти I.Гомонком:
    3.1. Органiзувати i забезпечити комплексну перевiрку загальноосвiтнiх навчальних закладiв з органiзацiї та проведення допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання, визначених положенням про допризовну пiдготовку.
    3.2. Провести в березнi 2012 року вiйськово-спортивне свято, 3-деннi польовi збори, присвяченi закiнченню курсу допризовної пiдготовки.
    4. Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови А. Залiвського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради