Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 142
м.Червоноград
Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2011-2012 навчального року

    Заслухавши та обговоривши iнформацiю начальника вiддiлу освiти Гомонка I.I. про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2011-2012 навчального року, керуючись ст.32 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Закону України № 2442-VI "Про внесення змiн до законодавчих актiв з питань загальної середньої та дошкiльної освiти щодо органiзацiї навчально-виховного процесу" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Вiдзначити, що пiдготовка навчальних закладiв до нового навчального року проведена на високому органiзацiйному рiвнi i всi заклади готовi до початку роботи.
    2. Вiддiлу освiти (п.I.Гомонку):
    2.1. Премiювати в межах фонду оплати працi працiвникiв за особистий внесок i якiсну пiдготовку закладiв до нового навчального року.
    2.2.До 31.08.2011 р. укомплектувати навчальнi заклади педагогiчними кадрами.
    2.3.При комплектуваннi мережi навчальних закладiв дотримуватися нормативної наповнюваностi класiв (груп), гурткiв.
    2.4.Вiдкрити у ДНЗ № 17 з 01.09.2011 року 2 старшi дошкiльнi групи i розпочати навчально-виховний процес з дiтьми.
    2.5.Продовжити у 2011- 2012 навчальному роцi проведення урокiв плавання для учнiв 3-4 класiв м.Червонограда, м.Соснiвки i селища Гiрник на базi ДЮСШ № 2 та лiкувально-оздоровчого комплексу "Ровесник" i органiзувати довiз учнiв 4-их класiв м.Соснiвки i селища Гiрник шкiльним автобусом Еталон АО 79-14.
    2.6.Створити та забезпечити належнi умови дотримання санiтарно-гiгiєнiчних правил та безпеки життєдiяльностi навчальних закладiв.
    2.7.При формуваннi бюджету мiста на 2012 рiк вийти з пропозицiєю до мiської ради про видiлення коштiв на ремонт i обладнання автоматичної пожежної сигналiзацiї у навчальних закладах, ремонт харчоблокiв та їдалень.
    4.Директорам загальноосвiтнiх навчальних закладiв:
    4.1.До 01.09.2011 р. погодити з Червоноградською СЕС умови навчання учнiв перших класiв.
    4.2.До 15.09.2011 р. погодити з Червоноградською СЕС режим роботи закладiв i тижневе навантаження учнiв на 2010-2011 н. р.
    4.3.До 15.09.2011 р. вiдкрити в загальноосвiтнiх навчальних закладах спецмедгрупи з фiзичної культури для хворих дiтей.
    4.4.Органiзувати харчування всiх дiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiклування, дiтей з малозабезпечених сiмей та учнiв 1-4 класiв з 05.09.2011 р.
    5.Директору КП "Школяр" п. Т.Негребi до 05.09.2011 р. провести ревiзiю i ремонт технологiчного i холодильного обладнання шкiльних їдалень.
    6.Керiвникам навчальних закладiв забезпечити проходження медичного огляду усiх працiвникiв закладу згiдно графiка ЧЦМЛ.
    8.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови п.А.Залiвського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради