Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.07.2011 № 139
м.Червоноград
Про затвердження заходiв щодо розв'язання актуальних проблем осiб з обмеженими фiзичними можливостями.

    Керуючись ст. 40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та на виконання розпорядження Голови Львiвської обласної адмiнiстрацiї вiд 08.07.2011 р. № 648/0/5-11 "Про затвердження плану заходiв щодо розв'язання актуальних проблем осiб з обмеженими фiзичними можливостями" виконавчий комiтет мiської ради вирiшив:
    1.Затвердити заходи щодо розв'язання актуальних проблем осiб з обмеженими фiзичними можливостями на 2011 рiк (надалi - заходи) , що додаються.
    2.Виконавцям заходiв до 15 серпня 2011 року та 15 сiчня 2012 року подати iнформацiю про їх виконання управлiнню працi та соцiального захисту населення для узагальнення.
    3.Управлiнню працi та соцiального захисту населення до 20 серпня 2011 року та 20 сiчня 2012 року iнформувати головне управлiння працi та соцiального захисту населення про хiд виконання заходiв.
    4.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови А.Залiвського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради