Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.07.2011 № 135
м.Червоноград
Про oформлення права власностi на побудованi гаражi.

    Керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. № 7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за № 157/6445 та змiнами, внесеними наказом № 45/5 вiд 03.06.02р. зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 03.06.02р. за №468/6756, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, на пiдставi зiбраних матерiалiв, виконком мiської ради вирiшив:
    1. Оформити право власностi на цiлий гараж :
    -1.1 № 526 на стоянцi №2 в гаражному кооперативi № 6 в м. Червоноградi на iм'я Луцiв Василя Юрiйовича.
    -1.2 № 381 в гаражному кооперативi №5 в м. Червоноградi на iм'я Гойдало Зiновiя Євгенiйовича.
    -1.3 № 380 на стоянцi №2 в гаражному кооперативi №6 в м. Червоноградi на iм'я Грещука Iвана Ярославовича.
    -1.4 № 37 по вул. Львiвськiй, 15а в м. Червоноградi на iм'я Лисицi Ольги Михайлiвни.
    -1.5 № 379 на стоянцi №2 в гаражному кооперативi №6 в м. Червоноградi на iм'я Лукiяна Вiталiя Миколайовича.
    -1.6 № 210 в гаражному кооперативi №5 в м. Червоноградi на iм'я Пархунь Петра Степановича.
    -1.7 № 1758 в гаражному кооперативi №5 в м. Червоноградi на iм'я Романiв Олега Орестовича.
    -1.8 № 86 по вул.Львiвськiй 15"а" в м.Червоноградi на iм'я Iбряєва Володимира Степановича.
    2.Видати свiдоцтво про право власностi на вищезгаданi гаражi Луцiв Василю Юрiйовичу, Гойдало Зiновiю Євгенiйовичу, Грещуку Iвану Ярославовичу, Лисицi Ользi Михайлiвнi, Лукiяну Вiталiю Миколайовичу, Пархуню Петру Степановичу, Романiв Олегу Орестовичу, Iбряєву Володимиру Степановичу .
    3.Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгаданi гаражi.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради