Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.07.2011 № 134
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на нежитловi будiвлi i примiщення в м.Червоноградi.

    Розглянувши заяву Гурського Андрiя Станiславовича про оформлення права власностi на примiщення магазину промислових товарiв (прим.246), загальною площею 164,0м.кв. по вул.Шептицького,1 в м.Червоноградi; Стариченко В.В.-директора ТзОВ "Ромсат Комунiкейшинз Iнтегрейтед" про оформлення права власностi на офiснi примiщення, загальною площею 44,4м.кв. по вул.Стуса,53 (прим..4) в м.Червоноградi; Пустельника Романа Володимировича про оформлення права власностi на будiвлю меблевого складу (перша черга), загальною площею 551,2м.кв. по вул. Львiвськiй,52(поз.10) в м.Червоноградi; Тур Оксани Василiвної-представника ТзОВ "Тур ФМ" про оформлення права власностi на примiщення магазину меблiв, загальною площею 52,0м.кв. по вул. С.Бандери,27 (прим.110) в м.Червоноградi; Гевало Михайла Володимировича про оформлення права власностi на примiщення туристичного агенства "Легал" (прим.48) в буд.18 по пр.Шевченка в м.Червоноградi, загальною площею 62,9м.кв.; Климась Анiзiї-Олени Iванiвної, Савостiкова Олексiя Олександровича, Савостiкової Зоряни Теодозiївної про оформлення права власностi на будинок адмiнiстративно-комерцiйного центру дозвiлля, загальною площею 997,9м.кв. по вул. Б.Хмельницького,63-2 в м.Червоноградi; встановлено, що Гурський А.С. викупив 54/100 частин нежилих примiщень (прим.239) по вул.Шептицького,1 в м.Червоноградi. На пiдставi дозволу iнспекцiї ДАБК у Львiвськiй областi вiд 08.01.2009р. №9/2-09 проведена реконструкцiя нежитлових примiщень (54/100 прим.239) пiд примiщення магазину промислових товарiв (прим.246) по вул. Шептицького,1 в м.Червоноградi, що прийнятi в експлуатацiю загальною площею 164,0м..кв. згiдно акту державної приймальної комiсiї вiд 23.12.2008р., затвердженого рiшенням виконкому Червоноградської мiської ради 26.12.2008р. №369. Вказанi примiщення є обособленi, мають окремий вхiд i не перешкоджають iншим власникам у користуваннi своїми примiщеннями.
    ТзОВ " Ромсат Комунiкейшинз Iнтегрейтед" викупив 10/1000 частин будинку №53 по вул.Стуса в м.Червоноградi. Проведена реконструкцiя нежитлових примiщень пiд офiснi примiщення (прим.4) по вул. Стуса,53, що прийнятi в експлуатацiю загальною площею 44,4.кв. згiдно Декларацiї про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 16.06.2011р. №ЛВ 14211006304. Вказанi примiщення є обособленi, мають окремий вхiд i не перешкоджають iншим власникам у користуваннi своїми примiщеннями.
    гр. Пустельнику Р.В. на пiдставi договору купiвлi-продажу вiд 27.02.2006р. належав гараж в м.Червоноградi, вул. Львiвська,52(поз.10). Пiсля проведеної реконструкцiї гаражу пiд меблевий склад, будiвля меблевого складу (перша черга) по вул. Львiвськiй,52(поз.10) прийнята в експлуатацiю загальною площею 551,2м.кв. згiдно Декларацiї про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 20.06.2011р. №ЛВ 14211007397.
    Власниками примiщення магазину меблiв(прим.110) по вул.С.Бандери,27 є в рiвних частинах Тур О.В. i Тур В.А. на пiдставi свiдоцтва про право власностi, виданого виконкомом Червоноградської мiської ради 19.03.2009р. Згiдно прийнятого рiшення вiд 20.12.2010р. (протокол №1) , Тур В.А. i Тур О.В. створили ТзОВ "Тур ФМ". До статутного фонду ними передано по акту приймання-передачi примiщення магазину (прим.110) в буд.27 по вул. С.Бандери в м.Червоноградi. Статут ТзОВ "Тур ФМ" зараеєстровано в державному реєстрi 14.01.2011р.
    гр. Гевало М.В. належала на правi приватної власностi квартира №48 в буд.18 по пр.Шевченка в м.Червоноградi. Власником проведена реконструкцiя квартири пiд примiщення туристичного агенства "Легал" (прим.48) в буд.18 по пр.Шевченка в м.Червоноградi, що прийняте в експлуатацiю загальною площею 62,9м.кв. згiдно Декларацiї про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 01.07.2011р.№ ЛВ 14211011868.
    Климась А-О.I., розпочала будiвництво будинку адмiнiстративно-комерцiйного центру дозвiлля по вул.Б.Хмельницького, 63-2 в м.Червоноградi на приватизованiй земельнiй дiлянцi (Державний акт на право власностi на земельну дiлянку вiд 122.05.2008р..). На пiдставi договору купiвлi-продажу, посвiдченого Франгуловою Л.О., приватним нотарiусом Червоноградського мiського нотарiального округу вiд 14.10.2010р. №1530, Климась А.-О. I. продала, а гргр. Савостiков Олексiй Олександрович i Савостiкова (Коник) Зоряна Теодозiївна купили 10/100 частин незавершеного будiвництвом будинку в рiвних частинах кожний. Будинок адмiнiстративно-комерцiйного центру дозвiлля по вул.Б.Хмельницького,63-2, загальною площею 997,9м.кв. прийнято до експлуатацiї згiдно Декларацiї про готовнiсть об"єкта, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 20.06.2011р. №ЛВ 14311007399.
    На пiдставi зiбраних матерiалiв, керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. за №7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за №157/6445, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. №6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, виконком мiської ради вирiшив:
    1. Оформити право власностi на :
    -1.1 примiщення магазину промислових товарiв (прим.246) по вул. Шептицького,1 в м.Червоноградi , загальною площею 164,0м.кв. за Гурським Андрiєм Станiславовичем.
    -1.2 офiснi примiщення (прим.4) по вул. Стуса,53 в м.Червоноградi , загальною площею 44,4м.кв. за ТзОВ "Ромсат Комунiкейшинз Iнтегрейтед".
    -1.3 будiвлю меблевого складу (перша черга), загальною площею 551,2 м.кв. по вул. Львiвськiй,52(поз.10) в м.Червоноградi за гр. Пустельником Романом Володимировичем.
    -1.4 примiщення магазину меблiв (прим.110), загальною площею 52,0м.кв., по вул. С.Бандери,27 в м.Червоноградi за Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тур ФМ".
    -1.5 примiщення туристичного агенства "Легал", загальною площею 62,9 м.кв. по пр.Шевченка,18 (прим.48) в м.Червоноградi за гр. Гевало Михайлом Володимировичем.
    -1.6 будинок адмiнiстративно-комерцiйного центру дозвiлля по вул.Б.Хмельницького,63-2, загальною площею 997,9м.кв. в м.Червоноградi на 90/100 iдеальних частин за гр.Климась Анiзiєю-Оленою Iванiвною, на 5/100 iдеальних частин за гр.Савостiковим Олексiєм Олександровичем, на 5/100 iдеальних частин за гр.Савостiковою Зоряною Теодозiївною.
    2. Видати свiдоцтво про право власностi на:
    -2.1 примiщення магазину промислових товарiв (прим.246) по вул. Шептицького,1 в м.Червоноградi , загальною площею 164,0м.кв. Гурському Андрiю Станiславовичу.
    -2.2офiснi примiщення (прим.4) по вул. Стуса,53 в м.Червоноградi, загальною площею 44,4м.кв. на ТзОВ "Ромсат Комунiкейшинз Iнтегрейтед".
    -2.3 будiвлю меблевого складу (перша черга), загальною площею 551,2 м.кв. по вул. Львiвськiй,52(поз.10) в м.Червоноградi гр. Пустельнику Роману Володимировичу.
    -2.4 примiщення магазину меблiв (прим.110), загальною площею 52,0м.кв., по вул.С.Бандери,27 в м.Червоноградi ТзОВ "Тур ФМ".
    -2.5 примiщення туристичного агенства "Легал", загальною площею 62,9 м.кв. по пр.Шевченка,18 (прим.48) в м.Червоноградi гр. Гевало Михайлу Володимировичу.
    -2.6 будинок адмiнiстративно-комерцiйного центру дозвiлля по вул.Б.Хмельницького,63-2, загальною площею 997,9м.кв. в м.Червоноградi на 90/100 iдеальних частин за гр.Климась Анiзiї-Оленi Iванiвнi, на 5/100 iдеальних частин за гр.Савостiкову Олексiю Олександровичу, на 5/100 iдеальних частин за гр.Савостiковою Зоряною Теодозiївною.
    3.Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгаданi будiвлi та примiщення.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради