Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.07.2011 № 133
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на житловi квартири в м.Червоноградi.

    Розглянувши заяву Нароєка Адама-генерального директора ТДВ "ЧЗМК" про оформлення права власностi на квартиру №4 по пр.Шевченка,22, загальною площею 55,6м.кв. та квартиру №22 по вул.Iвасюка,7, загальною площею 42,4м.кв. в м.Червоноградi, встановлено, що квартира №4 по пр.Шевченка,22 та квартира №22 по вул.Iвасюка,7 належали на правi власностi ВАТ "ЧЗМК".
    Згiдно прийнятого рiшення вiд 15.04.2011р. (протокол №1) створено ТДВ "ЧЗМК" шляхом перетворення ВАТ "ЧЗМК". До статутного фонду передано по акту приймання-передачi вiд 15.04.2011р. квартира №4 по пр.Шевченка,22 та квартира №22 по вул.Iвасюка,7 м.Червоноградi. Статут ТДВ "ЧЗМК" зараеєстровано в державному реєстрi 18.04.2011р.
    На пiдставi зiбраних матерiалiв, керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. за №7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за №157/6445, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, виконком мiської ради вирiшив:
    1.Оформити право власностi на :
    -1.1 квартиру №4 по пр.Шевченка,22, загальною площею 55,6м.кв.в м.Червоноградi за Товариством з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй".
    -1.2 квартиру №22 по вул.Iвасюка,7, загальною площею 42,4м.кв. м.Червоноградi за Товариством з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй".
    2. Видати свiдоцтво про право власностi на :
    -2.1 квартиру №4 по пр.Шевченка,22, загальною площею 55,6м.кв. та квартиру №22 по вул.Iвасюка,7, загальною площею 42,4м.кв. в м.Червоноградi на
    Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй".
    3. Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгаданi примiщення та будiвлi.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради