Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.07.2011 № 131
м.Червоноград
Про присвоєння поштових адрес об'єктам в м. Червоноградi

    Розглянувши заяву пiдприємця Просецького Iгоря Богдановича про присвоєння поштової адреси магазину продовольчих товарiв та клопотання голiв садiвничих кооперативiв "Автомобiлiст" та "Зоря" про присвоєння поштових адрес садiвничим кооперативам, керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим Положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженим Наказом Мiнiстерства Юстицiї України 7.02.2002 року № 7/5, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Присвоїти поштовi адреси :
    1.1.Магазину продовольчих товарiв на вул. Йосипа Слiпого, збудованому пiдприємцем Просецьким Iгорем Богдановичем: м. Червоноград, вул. Йосипа Слiпого, 32а;
    1.2.Садiвничому кооперативу "Автомобiлiст" : м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 1-1;
    1.3.Садiвничому кооперативу "Зоря": м. Червоноград, вул. Острiвська, 9;
    2.Власникам будiвель встановити поштовi знаки на будiвлях i спорудах.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради