Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.07.2011 № 130
м.Червоноград
Про переведення житлового примiщення (квартири) в нежитлове в м.Червоноградi.

    Розглянувши заяву пiдприємця Беркити Миколи Петровича про переведення житлової квартири № 36 на вул. Сокальськiй, 8 в м. Червоноградi в нежитлове примiщення, керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Порядком переведення житлових примiщень та житлових будинкiв / або їх частин/ в нежитловi та проведення їх реконструкцiї для розмiщення невиробничої сфери", затвердженим рiшенням виконавчого комiтету вiд 28.08.05 року № 322, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Перевести в нежитлове примiщення двохкiмнатну житлову квартиру № 37 на вул. на вул. Сокальськiй, 8 в м. Червоноградi (загальною площею 47,1 м2), яка на правах приватної власностi належить пiдприємцю Беркитi Миколi Петровичу i реконструйована пiд магазин продуктових товарiв "Медiвня".
    2.Рекомендувати пiдприємцю Беркитi Миколi Петровичу:
    2.1. Звернутись в КП "Червонограджитлокомунсервiс" для внесення змiн в статистичну звiтнiсть по житловому фонду.
    2.2. Укласти угоди з вiдповiдними пiдприємствами про оплату витрат за комунальнi послуги по обслуговуванню реконструйованого примiщення.
    2.3. В десятиденний термiн пiсля реєстрацiї об'єкта звернутись:
    2.3.1. В КП Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" для визначення iдеальної частки нежитлового примiщення вiдносно загальної площi будинку.
    2.3.2. Документи, згаданi в п. 2.3.1 даного рiшення здати в Червоноградську державну податкову iнспекцiю.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради