Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 29.09.2005 № 254
м.Червоноград
Про погодження тарифiв на проїзд у мiському та примiському транспортi загального користування

Розглянувши розрахунки тарифiв на проїзд, поданi перевiзниками та керуючись ст.10 Закону України - "Про автомобiльний транспорт", п.2 статтi 28 Закону Утраїни "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
ВИРIШИВ:
1.Погодити з 1 жовтня 2005 року наступнi тарифи:
1.1 При перевезеннi пасажирiв у мiському транспортi (автобусi та маршрутнi таксi) за маршрутами №1,2,З,4,4а,5,5а,6,6а,7 -0,8 грн.
1.2.При перевезеннi пасажирiв на примi-ському транспортi сполученням Червоноград АВ - Соснiвка АС, Червоноград АВ - Соснiвка АС через Волсвин згiдно
З ДОДАТКОМ
2.Рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.07.2004 р. №206 "Про погодження тарифiв на проїзд у мiському транспортi" та вiд 23.06.2005 р. №151 "Про погодження тарифу на проїзд у мiському автобусному маршрутi загального користування" вважати такими, що втратили чиннiсть.
3.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського голови, начальника мiського фiнансового управлiння В.Турка.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради