ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XII СЕСIЇ
четвертого скликання
Вiд 30.06.2005 № 314
м.Червоноград
Про впорядкування Положення про порядок обчислення, термiн сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда.

    Вiдповiдно до пункту 24 частини 1 статтi 26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", статтi 18 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.93 N 56-93 "Про мiсцевi податки i збори" Червоноградська мiська рада вирiшила:
    1. Затвердити Положення про порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червонограда згiдно з додатком №1.
    2. Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22.08.97р., вiд 15.10.1999 р. №167, вiд 03.04.2003 р. №64 вважати такими, що втратили чиннiсть.
    3. Вiдмiнити пункт 3 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 28.11.2002 р. №44.
    4. Редакцiї газети "Новини Прибужжя" опублiкувати це рiшення.
    5. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на комiсiю i питань бюджету та комунального майна (В.Єсип).
Додатки до рiшення Червоноградської мiської Ради народних депутатiв вiд 30 червня 2005 року №314
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради