ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XII СЕСIЇ
четвертого скликання
Вiд 30.06.2005 № 311
м.Червоноград
Про передачу мiжбюджетних трансфертiв з бюджету Сокольського та Радехiвського районiв до бюджету м.Червонограда

    Вiдповiдно до п.2 ст.93 Бюджетного Кодексу України вiд 21.06.2001 р. "Про передачу видаткiв на виконання делегованих державних повноважень", з метою лiквiдацiї диспропорцiй у забезпеченнi бюджетними коштами закладiв охорони здоров'я у 2006 роцi, Червоноградська мiська рада
ВИРIШИЛА:
    1. Прийняти кошти вiд бюджетiв Сокальського району в сумi 250,0 тис.грн. i Радехiвського району в сумi 78,0 тис.грн. у виглядi мiжбюджетних трансфертiв на лiкування населення вказаних районiв до мiського бюджету згiдно заключених угод.
    2. Передати бюджету Сокальського району видатки у виглядi мiжбюджетних трансфертiв з бюджету м. Червонограда на виконання Повноважень по наданню медичної допомоги мешканцям м. Червонограда в установах охорони здоров'я Сокальського району в сумi 28.9 тис.грн.
    З. Центральнiй мiськiй лiкарнi обслуговування населення цих районiв проводити в межах видiлених трансфертiв.
    4. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйнi комiсiї з питань бюджету та майна комунальної власностi (В.Єсип) та охорони здоров'я i захисту населення (Я.Панчишин).
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради