ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
IV сесiї Соснiвської мiської ради
шостого скликання
Вiд 01.03.2011 № 31
м.Червоноград
Про затвердження грошової оцiнки земель м. Соснiвка


    На виконання вимог ст. 15,18 Закону України вiд 11.12.2006 р. № 1378-IV "Про оцiнку земель" та рiшення мiської ради вiд 26.08.2010 р. № 289 "Про проведення нормативної грошової оцiнки земель м. Соснiвки", керуючись Земельним кодексом України, Законом України вiд 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", враховуючи позитивний висновок державної землевпорядної експертизи технiчного звiту з нормативної грошової оцiнки земель м. Соснiвки, висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою, мiська рада ,-
    ВИРIШИЛА:
    1.Затвердити грошову оцiнку земель мiста Соснiвка, яка включає:
    1.1.Норматив витрат на освоєння та облаштування територiї м. Соснiвка у розрахунку на 1 кв.м. - 30,39 грн. /кв.м.
    1.2.Базову вартiсть 1 кв.м. земель м. Соснiвка з врахуванням регiональних факторiв - 60,79 грн./кв.м.
    1.3.Вартiсть 1 кв.м. землi в межах економiко-планувальних зон з врахуванням зональних коефiцiєнтiв ( додаток № 1).
    1.4.Систему коефiцiєнтiв, що враховують локальнi особливостi мiсця розташування окремої земельної дiлянки, для визначення грошової оцiнки дiлянки в межах економiко планувальних зон м. Соснiвка ( додаток № 2).
    1.5.Грошову оцiнку 1 га сiльськогосподарських угiдь ( додаток № 3).
    1.6.Вартiсть 1 кв.м. земель рiзного функцiонального використання у розрiзi економiко-планувальних зон ( додаток № 4).
    2.Ввести в дiю грошову оцiнку земель м. Соснiвка з 01.03.2011 р.
    3.Землевласникам та землекористувачам до 01.04.2011 р. внести змiни в податковi декларацiї i подати у Державну податкову iнспекцiю м. Червонограда.
    4.Доручити виконавчому комiтету мiської ради оприлюднити дане рiшення в газетi "Новини Прибужжя" та довести його до вiдома землевласникiв та землекористувачiв м. Соснiвка.
    5.Державнiй податковiй iнспекцiї м. Червонограда забезпечити до 01.04.2011 р. внесення змiн у податковi декларацiї власниками та користувачами земельних дiлянок на пiдставi витягiв з технiчної документацiї про нормативну грошову оцiнку земельних дiлянок, виданих Управлiнням Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi.
    6.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на мiського голову Вдовцова В. А.
Мiський голова В.Вдовцов

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради