ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XVII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 03.06.2010 № 541
м.Червоноград
Про затвердження грошової оцiнки земель м. Червоноград


    На виконання вимог ст. 15,18 Закону України вiд 11.12.2006 р. № 1378-IV "Про оцiнку земель", Закону України вiд 03.07.1992 р № 2535-ХII " Про плату за землю", Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рiк", та рiшення мiської ради вiд 05.03.2009 р. № 398 "Про проведення нормативної грошової оцiнки земель м. Червонограда", керуючись Земельним кодексом України, Законом України вiд 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", враховуючи позитивнi висновки державної землевпорядної експертизи Держкомзему України по оцiнцi якостi документацiї по визначенню грошової оцiнки земель м. Червоноград, висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою, мiська рада ,-
    ВИРIШИЛА:
    1.Затвердити грошову оцiнку земель мiста Червоноград, яка включає:
    1.1.Норматив витрат на освоєння та облаштування територiї м. Червоноград у розрахунку на 1 кв.м. - 35,35 грн. /кв.м.
    1.2.Базову вартiсть 1 кв.м. земель м. Червоноград з врахуванням регiональних факторiв - 98,98 грн./кв.м.
    1.3.Вартiсть 1 кв.м. землi в межах економiко-планувальних зон з врахуванням зональних коефiцiєнтiв ( додаток № 1).
    1.4.Систему коефiцiєнтiв, що враховують локальнi особливостi мiсця розташування окремої земельної дiлянки, для визначення грошової оцiнки дiлянки в межах економiко планувальних зон м. Червоноград ( додаток № 2).
    1.5.Грошову оцiнку 1 га сiльськогосподарських угiдь ( додаток № 3).
    1.6.Вартiсть 1 кв.м. земель рiзного функцiонального використання у розрiзi економiко-планувальних зон ( додаток № 4).
    2.Ввести в дiю грошову оцiнку земель м. Червоноград з 01.07.2010 р.
    3.Землевласникам та землекористувачам до 20.08.2010 р. внести змiни в податковi декларацiї i подати у Державну податкову iнспекцiю м. Червонограда.
    4.Доручити виконавчому комiтету мiської ради оприлюднити дане рiшення в газетi "Новини Прибужжя" та на веб-сайтi Червоноградської мiської ради та довести його до вiдома землевласникiв та землекористувачiв м. Червонограда.
    5.Державнiй податковiй iнспекцiї м. Червонограда забезпечити до 20.08.2010 р. внесення змiн у податковi декларацiї власниками та користувачами земельних дiлянок на пiдставi витягiв з технiчної документацiї про нормативну грошову оцiнку земельних дiлянок, виданих Управлiнням Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi.
    6.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйнi комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою ( Н. Пущик ) та першого заступника мiського голови М. Мисака.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради