ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XVI сесiї
п'ятого скликання
Вiд 24.02.2010 № 516
м.Червоноград
Про створення постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документацiї iз землеустрою на територiї Червоноградської мiської ради

    
З метою забезпечення погодження документацiї iз землеустрою вiдповiдними органами виконавчої влади, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 05.11.2009 р. № 1702-УI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення порядку набуття прав на землю", вiд 21.05.1997 р. 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2009 р. № 1420 "Деякi питання реалiзацiї статтi 186-1 Земельного кодексу України", враховуючи висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою, мiська рада, -
    ВИРIШИЛА:
    1.Утворити постiйно дiючу комiсiю з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документацiї iз землеустрою та затвердити її у такому складi:
    Голова комiсiї:
    Iшкевич Олег Ярославович - начальник управлiння Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi;
    Члени комiсiї:
    Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради;
    Берекета Ярослав Дмитрович - головний державний санiтарний лiкар м. Червонограда;
    Дацик Володимир Євгенович - головний спецiалiст вiддiлу регуляторної полiтики в землекористуваннi i експлуатацiї надр;
    Iвановський Василь Iванович - начальник управлiння охорони культурної спадщини Львiвської облдержадмiнiстрацiї.
    2.Затвердити Положення про комiсiю з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документацiї iз землеустрою ( додається ).
    3.Встановити, що у разi вiдсутностi можливостi участi в роботi комiсiї керiвникiв перелiчених органiв, їх обов'язки здiйснюють особи повноваження яких засвiдченi у встановленому порядку.
    4.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на депутатську комiсiю з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою ( Н. Пущик ) та першого заступника мiського голови М. Мисака.
    Додаток до рiшення мiської ради
Положення про комiсiю з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документацiї iз землеустрою.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради